Sáng ngày 20/6/2013, huyện Vĩnh Lợi đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Tiếp tục sắp xếp đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo (giai đoạn 2012 – 2015)” trên địa bàn huyện Vĩnh Lợi


       Sáng ngày 20/6/2013, huyện Vĩnh Lợi đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Tiếp tục sắp xếp đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo (giai đoạn 2012 – 2015)” trên địa bàn huyện Vĩnh Lợi với sự chủ trì của ông Phạm Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Đề án 826, cùng các thành viên trong Ban chỉ đạo thực hiện Đề án. Tham dự Hội nghị còn có Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Kế toán của 32 trường MN-MG, TH, THCS trên địa bàn huyện.


Ảnh: Đ/c Phạm Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị

       Theo báo cáo tại Hội nghị, hiện tại trên địa bàn huyện Vĩnh Lợi gồm 32 đơn vị trường học (6 trường THCS, 18 trường Tiểu học và 8 trường MN-MG) với 926 cán bộ công chức, viên chức (cấp THCS: 287, cấp TH: 499, cấp MN: 140). Căn cứ theo Điều lệ trường học và theo tình hình thực tế của đơn vị thì cấp Mầm non còn thiếu 03 CBQL, 12 gáo viên và 15 nhân viên; cấp THCS thừa 18 giáo viên và thiếu 18 nhân viên; riêng cấp Tiểu học do số lượng trẻ trong độ tuổi giảm nên một số điểm trường chính và điểm trường lẻ chỉ có từ 12 đến dưới 25 học sinh,... Vì vậy, việc sắp xếp lại đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý ở các cấp học là một nhiệm vụ quan trọng đối với huyện Vĩnh Lợi trong giai đoạn hiện nay. Qua đó, nhằm góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ quản lý và nhà giáo; giải quyết dứt điểm tình trạng vừa thừa, vừa thiếu giáo viên; quy hoạch, bố trí lại mạng lưới trường lớp nhằm khắc phục tình trạng mất cân đối về kinh phí hoạt động, lãng phí về nhân lực, vốn đầu tư; đồng thời tích cực góp phần đổi mới và tiếp tục phát triển giáo dục toàn diện.


Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

       Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Phạm Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Đề án 826 đề nghị các Ban ngành huyện, UBND các xã, thị trấn, Hiệu trưởng các trường cần xem việc thực hiện Đề án là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, tập trung làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong cán bộ và nhân dân, trọng tâm là đội ngũ cán bộ, giáo viên, tạo sự thống nhất về nhận thức và sự đồng thuận trong quá trình tổ chức thực hiện Đề án. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện có trách nhiệm tham mưu cho UBND huyện quản lý, điều hành sắp xếp lại mạng lưới trường lớp, sĩ số học sinh và đội ngũ quản lý, giáo viên, nhân viên ở từng điểm trường trên địa bàn huyện theo lộ trình đề án bao gồm 4 bước, tương ứng với 3 năm học - từ nay đến cuối năm 2015.

Minh chí


Phòng Giáo dục
25/11/2013

Nội dung khác:

Phòng giáo dục vĩnh lợi - bạc liêu